เทศกาลและประเพณี

[ชื่อสถานที่] งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน 

[สถานที่จัดงาน]
 ณ หมู่บ้านทุ่งโฮ้งอำเภอเมือง จ.แพร่

[จัดขึ้นระหว่างวันที่]
 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีโดยประมาณ

[รายละเอียด]
งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนประเพณีกำฟ้าของไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง เพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอย่างลึกซึ้งและหวงแหน และสร้างความสามัคคีในหมู่พวนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประเพณีกำฟ้าระหว่างวันที่1-4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีโดยประมาณ ฅประเพณีกำฟ้านี้ ชาวไทยพวนทุ่งโฮ้งได้ถือปฏิบัติกันมานานเป็นร้อยกว่าปีเท่ากับการอพยพลงมาจากเวียงจันทร์ และก็ไม่เคยมีคนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง ถูกฟ้าผ่าตายเลยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดมานานทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โดยนายกเทศมนตรี(นายวชิรพงศ์ โกสิน)และสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งโฮ้ง, ชมรมไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโฮ้ง และชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งทุกคน จึงได้นำประเพณีกำฟ้าอันนี้มา จากที่ถือปฏิบัติแต่เดิมให้เข้าสู่ยุคสมัยนำวิถีชีวิตชาวไทยพวนทุกรูปแบบเข้าสู่สังคมไทย และสังคมโลก

ชื่อสถานที่] งานเทศกาลกินขนมเส้นเมืองแป้ 

[สถานที่จัดงาน]
 ณ อำเภอเมือง จ.แพร่

[จัดขึ้นระหว่างวันที่]
 จัดขึ้นประมาณวันที่ 31 ธันวาคม- 4 มกราคมของทุกปี

[รายละเอียด]
งานส่งตะวันรับขวํญปีใหม่ กินขนมเส้นเมืองแป้ จัดขึ้นประมาณวันที่ 31 ธันวาคม- 4 มกราคมของทุกปี จะจัดให้มีการเดินขบวนของหน่วยงานห้างร้านต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ทั้งภาครัฐและเอกชน ขบวนมีความสวยงามยิ่งใหญ่มาก

[ชื่อสถานที่] งานฤดูหนาวไทยล้านนากาชาด 

[สถานที่จัดงาน]
 ณ ลานสถานีขนส่ง อำเภอเมือง จ.แพร่

[จัดขึ้นระหว่างวันที่]
 จัดขึ้นทุกวันที่ 7-15 มกราคมโดยประมาณของทุกปี

[รายละเอียด]งานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาด จัดขึ้นทุกวันที่ 7-15 มกราคมโดยประมาณของทุกปี

[ชื่อสถานที่] งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ 

[สถานที่จัดงาน]
 วัดพระธาตุช่อแฮอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

[จัดขึ้นระหว่างวันที่]
 จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๙-๑๕ ค่ำ เดือนสี่

[รายละเอียด]
งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๙-๑๕ ค่ำ เดือนสี่ มีการแห่ผ้าขึ้นไปห่มองค์พระธาตุ มีขบวนแห่แบบล้านนา โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะแต่งกายแบบพื้น เมืองล้านนา มีมหรสพสมโภชทุกคืน รุ่งเช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีการทำบุญตักบาตร กลางคืนมี การเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ และพระวิหาร

[ชื่อสถานที่] งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้ 

[สถานที่จัดงาน]
 จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัยอำเภอเมือง จ.แพร่

[จัดขึ้นระหว่างวันที่]
 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ของทุกปี

[รายละเอียด]
 งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ของทุกปี ในงานจะมีการแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมล้อมวงกินขันโตกและเล่นสงกรานต์กัน

[ชื่อสถานที่] งานตานก๋วยสลาก 

[สถานที่จัดงาน]
 ณ อำเภอเมือง จ.แพร่

[จัดขึ้นระหว่างวันที่]
จัดขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

[รายละเอียด]งานตานก๋วยสลาก อ.เมืือง จัดขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาที่ควรค่าเก็บรักษา

[ชื่อสถานที่] งานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟพะเนียงเวียงโกศัย 

[สถานที่จัดงาน]
 บริเวณท่าน้ำศรีชุม อำเภอเมือง จ.แพร่
[จัดขึ้นระหว่างวันที่] จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒

[รายละเอียด]
งานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟพะเนียงเวียงโกศัย จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ บริเวณท่าน้ำศรีชุม ภายในงานมีการจัดงานล้อมวงกินขันโตกแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: