อบจ.แพร่สวนกระแสจัดลานเบียร์รับงานวันเด็กแห่งชาติ ไม่สนใจเสียงทักท้วงภาคประชาชน

                                    iqd6ebae395c08281b7262a2d7a49d311d  iqd6ebae395c08281b7262a2d7a49d311d-0
กรุงเทพฯ–9 ม.ค.–สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เมื่อวานนี้(08 มกราคม 2555) เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ และเครือข่ายเยาวชน ได้เข้าพบคาราวะแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านรับตำแหน่งใหม่ และถือโอกาสมอบกระเช้าปีใหม่แก่ท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดย นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ผู้ประสานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ ได้ยื่นหนังสือ เรียกร้องการจัดงานฤดูหนาวและงานวันเด็กปลอดเหล้ารวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฎิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ด้านนายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนได้ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการตรวจสอบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานฤดูหนาวและงานวันเด็กประจำปี 2556 เนื่องจากปีที่ผ่านมา ในงานยังพบเห็นความไม่เหมาะสมจำนวนมาก เช่น เปิดให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,ลานเบียร์ ,การแสดงโคโยตี้,ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กที่สร้างสรรค์แต่อย่างไร อีกทั้งเป็นการเพิ่มปัญหาและความเสี่ยงของการเที่ยวงาน ความไม่ปลอดภัย การทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุเป็นต้น เครือข่ายฯ ขอให้ท่านผู้ว่าฯ กำชับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก รวมถึงการจัดงานที่เหมาะสม โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญดังนี้

1.ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมวันเด็ก

2.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามดื่ม-ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ, การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย, การจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551, การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต ตาม พรบ.สุรา พ.ศ.2493 เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และลดผลกระทบความสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายธงชัย ยงยืน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเครือข่ายฯ คาดหวังว่า ท่านผู้ว่าฯ และหน่วยงานร่วมจัด จะเห็นความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน คำนึงถึงความเหมาะสม เน้นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแสดงออก รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากภัยน้ำเมา ทั้งนี้เครือข่ายฯ พร้อมเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังการกระทำผิด พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้จริงและเกิดผลเชิงรูปธรรมและจะรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง

ที่มา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน
Advertisements
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: